Діловодство - це сфера практичної діяльності, що документально забезпечує функціонування кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, кожної установи та організації незалежно від форми власності (далі - установа). Діловодство технічно забезпечує функцію управління, сприяє підготовці управлінських рішень, їх оперативному доведенню до виконавців, контролю за виконанням документів. Правильна організація діловодних процесів безпосередньо впливає на економічні результати та ефективність діяльності установ. Стан діловодства характеризує стиль роботи апарату управління. Значною є роль діловодства і в організації праці керівників усіх рівнів.

Відповідно до ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять" (далі - ДСТУ 2732:2004) діловодство - це сукупність процесів, що забезпечує документування управлінської інформації та організацію роботи зі службовими документами [33, с. 2].

Організацію діловодства умовно розподіляють таким чином:

o документування (фіксування інформації, складання та оформлення документів);

o робота з документами (одержання-відправлення, опрацювання, реєстрація, контроль за виконанням, облік, зберігання, використання, підготовка до передавання на архівне зберігання, знищення).

Таким чином, діловодство охоплює всі процеси з моменту створення документа до його знищення чи передавання до архівного підрозділу (далі - архів) установи.

Розвиток сучасних технологій, впровадження автоматизованих систем управління сприяють розширенню й поглибленню традиційних понять. Тож останнім часом як синонім терміна діловодство нерідко вживають терміни документаційне забезпечення управління або інформаційно-документаційне забезпечення управління, що включають, окрім традиційної роботи з документами, також інформаційне обслуговування, створення баз даних, їх ведення і роботу з ними.

Діловодство

Завданнями діловодства є:

o оформлення документів відповідно до вимог державних стандартів;

o створення умов для руху документів (організація реєстрації документів, доведення до виконавців, контроль за рухом документів і строками їх виконання);

o створення умов для пошуку виконаних документів (формування документів у справи згідно з номенклатурою справ);

o створення умов для зберігання та використання документаційного фонду.


ОФР                                                      Основи 

                                                      фізичної 

                                                   реабілітації

Шановні студенти! Вивчаючи дистанційний курс "Основи фізичної реабілітації" вам вдасться наблизитися до освоєння теоретичних і практичних знань, які ви будете використовувати у своїй майбутній професії - фізичний реабілітолог.

Фахівець фізичної реабілітації — це сформована та легітимна професія, з особливими професійними аспектами клінічної практики та освіти, що визначається різноманітністю соціальних, економічних та політичних умов. 

Мета курсу: Оперувати отриманими теоретичними знаннями при виконанні практичної діяльності реабілітолога.

Завдання курсу:

- Розробити індивідуальні програми реабілітації для хворих з різними нозологіями

- Створити комплекси ЛФК, кінезотерапії, суглобової гімнастики

- Порівняти та зробити оцінку сучасних реабілітаційних технологій.

- Узагальнити професійні та особистісні компетенції реабілітолога.

Курс розрахований на учнів 5 класу або початківців у вивченні німецької мови.

Мета і завдання курсу:

·         Ознайомитись з курсом "Німецька мова";

·         Вивчити основні лексичні одиниці і граматичні правила для використання під час розмови з іноземцем;

·         Визначити схожість і відмінність німецької мови з рідною мовою;

·          Скласти опорно-конструктивні моделі сталих та найвживаніших фраз;

·         Створити та розглянути схеми простих граматичних правил, привести приклади;

·          Програти вивчені конструкції в ситуативному мовленні;

·         Примінити знання на практиці.


 


1.  


Шановні друзі,  шановні колеги!

Ми з вами обрали шлях до успіху – і ми успішні!
Ми обрали шлях розвитку та довіри – і ми йдемо до своєї мети. 
ЩО ТРЕБА ДЛЯ ЦЬОГО?
Не обмежувати себе реальністю.
Реальність для тих, хто просто працює. А ми талановиті. Ми ставимо собі нереальні завдання і досягаємо перемоги! Багато вчитись і багато знати.  А ще, йти шляхом практики, торкатися своєї мрії реальною діяльністю!
Відчувати себе людиною світу. Не завмирати на своїх успіхах. Світ величезний, і ми в кожній його частині! 
Бути людиною честі. Девіз нашої спільноти: ,,ДУШУ – БОГОВІ, ЖИТТЯ – УКРАЇНІ, ЧЕСТЬ – НІКОМУ,,
Ніколи не зупинятись. Тільки розвиток може принести нові ідеї. Тільки нові ідеї освітлюють шлях у достойне майбуття.
Наша команда чекає на тебе. 
З повагою
ректор                                           Людмила Матвієнко.